Verbind wie jij bent met wat je doet: leven en werken vanuit je diepste kern-waarden

Geef je ontwikkeling een krachtige impuls met persoonlijke en professionele leiderschapstrajecten

Coaching gaat over wie jij bent als directeur, leidinggevende of professional en wie jullie zijn als team. Hoe jij bewust bouwt aan gelukkige en waarde(n)volle organisaties om zo toegevoegde waarde te creëren voor klanten.

Wat voor invloed heeft de context waarin je werkt op jouw gedrag?

In wat voor type organisatie werk je, welke ontwikkelingen zijn er in je branche en in je organisatie? Wat is de missie en visie, de kernwaarden, de doelen en de strategie?

Zonder dat je het in de gaten hebt bepaalt het DNA van een organisatie jouw gedrag: durf je wel of niet die stap te nemen, word je humor gewaardeerd, zijn ‘ze’ streng op de regels of is het juist een cultuur van pappen en nathouden? 

Associeer eens aan de hand van het Concurrerende Waardenmodel  an Quinn over de cultuur waarin je werkt en wat voor invloed dat in positieve en negatieve zin op je heeft.

 

Wat maakt een coachingstraject nuttig voor jou?

Wat wil jij bereiken? Wat is er dan concreet bij jezelf en/of in je organisatie veranderd?

Veelal starten en eindigen we een sessie met de vragen: Wat zou deze sessie nuttig voor jou maken en Wat was nuttig in deze sessie? 

Hiermee willen we bereiken dat elke sessie echt nut voor jou heeft, voor jou als mens en voor jou als leidinggevende of professional. Dus, associeer eens op de nuttigheidsvraag: Wat zou een gesprek nuttig voor jou maken?

Jij als mens aan het werk

Hoe verhoud jij je als mens tot je organisatie en de interne en externe ontwikkelingen? 

Wat betekent dat voor jou en wat zegt dat over jou? Wat zijn jouw kernwaarden, talenten, kwaliteiten en doelen?

Je neemt jezelf altijd mee naar je werk; dus wie jij bent als mens bepaalt voor een groot deel jouw effectiviteit als leidinggevende.  De oefening Zo binnen Zo buiten  gebaseerd op het model van Dilts, geeft hierin een goed en praktisch inzicht. 

Loop in gedachten eens door je eigen werk en leven heen? Waarin loopt het op rolletjes en waar loopt het stroef?

Hoe geef jij vorm aan jouw (werk)leven?

Hoe geef jij praktisch leiding aan jezelf en bereik jij resultaten? Welke gedachtepatronen helpen en belemmeren? Met welke aanpassing(en) vergroot jij dramatisch je effectiviteit? Wat wil jij er de rest van je leven van maken?

Jouw welbevinden en functioneren wordt voor een heel groot deel (dat andere deel is de context, zie hierboven), bepaald door je (onbewuste) gedachten. Krijg je meer grip op je gedachten, dan krijg je meer grip op je (werk)leven. Lees er uitgebreid over in de oefening Vijf irrationele gedachtepatronen die je dagelijks in de weg zitten en hoe je ze kan veranderen.

Met de coaching komen deze gedachtepatronen ruimschoots aan de orde. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

 

Hoe geef jij leiding aan anderen?

Welke stijl hanteer je wel en wat heb je bij te leren? Hoe versterk jij de kracht van anderen en boor je hun intrinsieke motivatie aan? Welke concrete stappen moeten worden gezet en wat is jouw rol daarin?

Leidinggeven gaat over hoe jij leiding geeft aan de ontwikkeling van de organisatie naar taakvolwassenheid en resultaten. Het model Situationeel Leiderschap geeft op allerlei niveaus hiervoor prachtige inzichten. 

 

In veel van onze trainingen en workshops komt dit model aan bod met de vragen: 

  • Op welk ontwikkelingsniveau zitten je medewerkers? Wat is hun behoefte verder te groeien? En jouw behoefte?
  • Op welk ontwikkelingsniveau ten aanzien van management en leiderschap zit jij zelf?
  • Welke vorm en mate leiding hebben zij nodig? En jijzelf?
  • Welke stijlen hebben jouw voorkeur en welke stijl(en) wil je leren?
Jezelf staande houden in het MT

Marketing en verkopen van jezelf is wel wat anders dan marketing en verkoop van een product, dat had deze marketingmanager al snel in de gaten tijdens de coaching. Prima professional, relevante ervaring, goede kijk op de zaak en betrouwbaar in het werk. Maar weerbaar in het verbale geweld van het MT, zonder jezelf kleiner te maken door te zwijgen, dat was andere koek.

Met de oefening Levende Kernkwadranten kwam hij er al snel achter dat de positieve intentie achter zijn soms teruggetrokken gedrag bescheidenheid is. Hij heeft een hekel aan dominant en overheersend gedrag, maar daarachter schuilt juist zijn leerdoel: het leren zien en toepassen van de kwaliteiten achter dominant en overheersend gedrag. Dus, duidelijk je eigen verhaal vertellen en helder beargumenteren. Als je die positieve intentie ziet, kan je stapje voor stapje je positie in het MT innemen.


Jezelf staande houden in het MT
Leren delegeren

Lang niet alle problematiek binnen teams blijkt als puntje bij paaltje komt voort te komen uit de teams zelf. Soms is leiderschap daar ook debet aan. In een hoogwaardig technologische werkomgeving met zeer gekwalificeerde professionals zag één van onze cliënten haar team maar weinig initiatief ontplooien en ideeën genereren. Bekend met de individuele potentie van de teamleden in kwestie verbaasde haar dit bijzonder. Reden om haar bevindingen in een reeks gesprekken te analyseren. Kijkend naar casussen uit het recente verleden kwam zij tot het dappere en waardevolle inzicht dat niet de teamleden, maar zij een stap te maken had. Door de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de professionals die er wel degelijk toe uitgerust waren om deze te dragen, nemen en tonen.

Leren delegeren
Van professional naar leidinggevende

Doorgroeien naar een hogere functie is niet altijd eenvoudig. Waar één van onze gesprekspartners op de werkvloer had uitgeblonken in vakkennis, vindingrijkheid en productiviteit, leek haar nieuwe hoedanigheid als leidinggevende haar nog niet direct op het lijf geschreven. Inhoudelijk wist ze niet precies wat er van haar verwacht had (wat is mijn rol, wat zijn mijn taken?), noch emotioneel (hoe verhoud ik mij in deze functie tot mijn voormalige collega’s en andersom?). Het resulteerde in een onzekerheid die deze vakvrouw in jaren niet meer had ervaren. Met een reeks gesprekken brachten we in kaart wat haar uitdaging was, in welke omgeving en onder welke voorwaarden ze die uitdaging te realiseren had, en wat voor kwaliteiten en tools tot haar beschikking stonden om die uitdaging gestand kon doen. De leidinggevende in kwestie kwam al gauw steviger in het zadel te zitten waar ze bij aanvang van onze gesprekken nog maar nauwelijks op durfde plaats te nemen.

Van professional naar leidinggevende

Wij boren met coaching jouw kracht en potentie aan waarmee je je effectiviteit vergroot

Met onze coaching sta je bewuster en sterker in je (werk)leven. Je weet beter wat en waarom je dingen wilt, communiceert daar effectief over en leert lastige situaties hanteren als leer- en verbeterpunten. Je houdt meer overzicht over de waan van de dag en gaat effectief om met stress, bij jezelf en in je omgeving. Je coacht je teams of medewerkers veel beter en werkt aan je organisatie, niet in je organisatie. Een subtiel maar essentieel verschil!

Je doet wat je wilt, want als je wat anders had gewild had je wel wat anders gedaan.

  • NIML Coaching programma's

Onze coachingstrajecten kennen een logische structuur, gebaseerd op het door ons ontwikkelde Leiderschapskompas  die het persoonlijke (jouw beleving en ervaring, jouw ambities en belemmeringen) met het zakelijke verbindt. Je kan je oriënteren of je voorbereiden door het intakeformulier in te vullen.