Teamcoaching

Van Next Step naar Next Level

Wat?

Er wordt wel gezegd dat het woord Team een afkorting is van Together Everyone Achieves More; en dat dekt de lading. Is het een groep of verzameling individuen of is het een team dat met elkaar de schouders eronder zet om tastbare resultaten te behalen? Voor de organisatie, de klanten en voor elkaar? De effectiviteit van een team begint met de kwaliteit van de samenwerking: de gedeelde waarden en doelen, het vermogen en de veerkracht met veranderingen en tegenslagen om te gaan en zichzelf aan elkaar en aan de buitenwereld te laten zien.

TeamCoaching is erg verwant aan de TeamWise-methodiek, maar besteedt meer aandacht aan de samenwerking binnen het team, de groepsdynamica en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de leden.

Voor wie?

De kracht van een team schuilt in het vermogen zich flexibel en effectief door de ontwikkelingsfases van een team te bewegen: Forming, Storming, Norming en Performing (Tuckman). Blokkeert de stap naar een volgende fase, dan is dat direct merkbaar in het team en in de prestaties. Het is zonder meer nuttig dat zowel de leidinggevende als het team zich bewust worden van hun belemmerende patronen en van hun onderliggende waarden, behoeftes en doelen. Vanuit de Oplossingsgerichte Psychologie duiden wij weerstand en lastige veranderingsprocessen als vormen van betrokkenheid waarvan de kwaliteit onvoldoende naar voren is gehaald. TeamCoaching is daarmee een zeer waarde(n)vol proces voor iedereen.

Hoe?

Uiteraard begint het traject met een intake. We hebben gemerkt dat deze het meest effectief is als we dat doen aan de hand van de TeamWise-methodiek. Dat betekent dat de intake voor de leidinggevende en andere betrokkenen direct actief werken is. Vanuit het bepalen van de context met behulp van TeamWise worden concrete doelen en planningen uitgezet, op grond waarvan een teambegeleidingstraject wordt opgezet. De vorm van begeleiding kan divers zijn, maar start na de intakefase met de leidinggevende, met een individuele of een groepsintake. Op grond van die bevindingen wordt gestart met de teamcoaching. Waar gepast en nodig worden andere teams, klanten of directies bij het traject betrokken. Professioneel leren en handelen vindt het meest effectief plaats in de context van een open en veilige omgeving en daar bouwen we zelf aan met behulp van TeamCoaching.

Coaching van de leidinggevende door een onafhankelijke coach is een vast onderdeel van de TeamCoaching. Verder kan bijvoorbeeld intervisie onderdeel van de TeamCoaching zijn.

Tijdsinvestering

Het traject begint met een investering van twee uur voor de eerste intake aan de hand van TeamWise. Bij een aanvraag ontvang je vooraf informatie ter voorbereiding. Hoe het traject er daarna uit ziet is te divers om hier te benoemen, maar wat we altijd doen is dat we de volgende stappen in nauw overleggen met het team en de organisatie afstemmen: bouwen vanuit partnership.

  • Tijd

Heel divers, afhankelijk van jouw vraag en situatie

  • Frequentie en duur

De frequentie en duur is afhankelijk van het traject. We hebben wel geleerd dat regelmaat en een vaste planning de voortgang en kwaliteit van het traject sterk bevorderd

  • Investering

Je ontvangt na een vrijblijvend intakegesprek een op maat gesneden voorstel. Lees dat voorstel als een werk- en ontwikkeldocument: we bouwen het traject met elkaar en stemmen binnen de gestelde doelen en kaders de vervolgstappen regelmatig met elkaar af

  • Werkboek en handouts

Iedereen ontvangt informatie over de werkwijze en relevante sheets en handouts. Afhankelijk van de vraag vullen we dat gedurende het traject aan. 

Heb je vragen of ideeën, stel die aan ons, we vinden het geweldig inhoudelijk over methodieken, theorieën en werkvormen mee te denken

  • Locatie

De locatie wordt in onderling overleg bepaald. Dat kan intern zijn of extern zijn. We werken graag met ruime zalen in een inspirerende omgeving, omdat we tijdens de trajecten veel interactief met elkaar samenwerken en daarvoor praktisch gezien ruimte nodig hebben

  • Evaluatie

Evaluatie vindt eigenlijk gedurende het traject regelmatig plaats. We stemmen constant af op de ontwikkelingen in de groep en stroomlijnen die met de gestelde (zakelijke) doelen. Dus informele persoonlijke evaluatie is in dit soort trajecten relevanter dan formele schriftelijke eindevaluaties

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte en bovendien ontvang je gratis het e-book TeamWise – Van weerstand naar verandering.