TeamWise

Van Next Step naar Next Level

Wat?

Het doel van TeamWise is veranderingen binnen de context van de organisatie vanaf de werkvloer tot stand te brengen; gebruikmakend van alle kennis en ervaring van de medewerkers, met de organisatiedoelen als baken. Vandaar de naam TeamWise: gebruik de wijsheid en ervaring van je team om je organisatie waarde(n)vol en succesvol te maken!

Via een aantal gestructureerde stappen wordt er eerst een analyse van de huidige situatie gemaakt, dan een scenarioplanning van de gewenste toekomst en vervolgens een dynamische en interactieve planning op strategisch, tactisch en operationeel niveau.  

En, dit is de kern van TeamWise, wat voor gedrag en competenties zijn er nodig om die doelen te behalen en de plannen tot uitvoer te brengen? Omdat de mensen zelf vorm hebben gegeven aan het veranderingsproces zijn zij eigenaar van de planning en de werkinhoud, ervaren zij de verantwoordelijkheid en de nut en noodzaak daadwerkelijk ander gedrag te vertonen; effectief gedrag, individueel en in het team, om de doelen te behalen.

 

Voor wie?

Waar draait het uiteindelijk om? Om het leveren van toegevoegde waarde voor jouw klanten. En wie kan beter vertellen dan de klant zelf wat die toegevoegde waarde is, wat de reden is waarom zij jouw product of dienst afnemen?

Als de organisatie ervoor openstaat betrekken we bij het formuleren van de gewenste toekomst een select gezelschap van klanten. Zij leveren op een gestructureerde manier input aan het TeamWise-proces en worden zo co-makers van de organisatie: partnership ten top. Dat kunnen zowel interne als externe klanten zijn.

Hoe pakken we TeamWise-trajecten aan?

Het begint met een intake met het MT volgens de TeamWise-methodiek: wat is de gewenste toekomst? De werkvorm die we daarvoor hanteren levert direct al veel inspiratie en ideeën op. Dus niet alleen een gesprek en een presentatie, maar direct met elkaar aan de slag. Vervolgens bepalen we de scoop van het traject: wat wel en wat niet? Elke organisatie heeft een eigen specifieke verandercapaciteit en -stijl; daarmee rekening houdend wordt de slagingskans van het TeamWise-traject sterk vergroot.

Hoe organiseren we het TeamWise-verandertraject? Wie doet wat wanneer met welk mandaat? We beantwoorden deze vragen met behulp van de TeamWise-methode; daarmee worden de deelnemers direct beter bekend met de methodiek. De ervaring leert dat bij complexe(re) trajecten aparte stuur- en werkgroepen nodig zijn.

Dan start het traject daadwerkelijk: een of meer teams/afdelingen gaan tijdens een aantal bijeenkomsten plenair met elkaar aan de slag. Alle informatie en input wordt gedocumenteerd en hergebruikt in de volgende sessies. Het verdient de aanbeveling dat de leidinggevenden bij de sessies aanwezig zijn en actief deelnemen.

Elke sessie wordt afgerond met de vraag: Wat is de volgende stap om de gewenste toekomst te bereiken en wat ga jij daarin/daarvoor anders doen? Zo vertalen we organisatie-ontwikkeling naar persoonlijke en professionele ontwikkeling en visa versa.

 Tijdsinvestering, frequentie en groepsgrootte

Relevante vragen die per situatie beantwoord moet worden. Belangrijk is dat werken met TeamWise direct werken in de praktijk betekent: alle informatie uit het proces dient direct de dagelijkse gang van zaken. Zo bezien is TeamWise is een intensieve en gestructureerde samenwerkingsmethodiek.

De eerste stap is in een intake met de directie of het MT. Wij gebruiken hier direct elementen uit de TeamWise-methodiek, zodat je direct ervaart wat het met je doet en wat voor relevante info het oplevert. Vervolgens formuleren we doelen en een globaal plan van aanpak.

De ervaring leert dat de tijdsinvestering aan het begin van een TeamWise-traject een dagdeel tot een dag is. Daarna is de tijdsinvestering wisselend, afhankelijk van de doelen en behoefte.

De groepsgrootte varieert van 4 tot 20 deelnemers. Het is mogelijk met grotere groepen te werken, maar dat vraagt een andere aanpak en extra facilitators.

  • Tijd

In overleg te bepalen, maar minimaal 4 sessies

  • Frequentie en duur

De eerste sessie duurt tussen de 2 en 4 uur en vindt om de 2 a 4 weken plaats, specifiek af te spreken. De eerste 4 sessies worden vooraf ingepland

  • Investering

Je ontvangt na een vrijblijvend intakegesprek een op maat gesneden voorstel

  • Werkboek en handouts

De deelnemers ontvangen het werkboek TeamWise als leidraad voor het hele veranderingsproces

  • Locatie

De locatie wordt in onderling overleg bepaald. Wij werken graag met ruime zalen in verband met de benodigde interactie

Deel deze pagina

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte en bovendien ontvang je gratis het e-book TeamWise – Van weerstand naar verandering.