Over NIML

Missie: Wat willen we betekenen?

We richten ons op persoonlijke ontwikkeling en professioneel leiderschap: een krachtige combinatie. Wie je bent bepaalt je gedrag, je gedrag bepaalt je leiderschap en je leiderschap is bepalend voor je succes en dat van anderen. NIML ondersteunt je in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Jan van den Hoeven
Leiderschapstrainer en -coach

Marjoleine van Nielen
Leiderschapstrainer en -coach

Visie: Met wat voor vragen komen organisaties bij ons?


Een snelgroeiend IT-bedrijf met ruim 40 medewerkers:

 • Hoe houden wij onze goede mensen vast en hoe ontwikkelen wij ze?
 • Hoe richten we de interne organisatie beter in zodat wij onze klanten beter en sneller van dienst zijn?
 • Hoe maken wij als MT goede plannen voor de toekomst?
 • Hoe communiceren we deze zó, dat onze mensen meegaan in de noodzakelijke verbeteringen?

Een adviesbureau met 25 hoogopgeleide specialisten:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze specialisten naast hun inhoudelijke expertise meer aandacht geven aan de op- en uitbouw van relaties?
 • Hoe kunnen onze medewerkers zich effectiever leren opstellen als sparringpartner en adviseur?
 • Wat hebben zij nodig om het relatie- en salestraject zó in te richten en uit te voeren dat hier nieuwe opdrachten uit voortkomen?

Een middelgrote regionale woningbouwcoöperatie vraagt ons:

 • Hoe geven we de interne samenwerking een stevige impuls?
 • Hoe verplaatsen we nu zaken planmatig en organisatorisch op orde zijn de focus naar meer aandacht voor elkaar?
 • Hoe kunnen we de kleurenleer van DISC en Insights Discovery gebruiken als handvat voor mensen om zichzelf en de ander beter te leren kennen?

Een grote verkooporganisatie met vestigingen in Duitsland en een overgenomen organisatie in Nederland:

 • Hoe kunnen we het productenpakket effectief stroomlijnen?
 • En dit pakket vervolgens zodanig integreren dat verkoop en distributie zo snel en effectief mogelijk worden ingericht?
 • Hoe vergroten we de daadkracht en slagkracht van het MT, hoe verbeteren we de sfeer en laten we de leden beter met elkaar samenwerken?

Een vermaard internationaal productiebedrijf:

 • Hoe evolueren we vanuit het gangbare top-down management naar een meer dienstbare vorm van leiderschap, zonder effectiviteitsverlies?
 • Hoe maken we meer gebruik van de kennis en ideeën die beschikbaar zijn op de werkvloer?
 • Wat kunnen we doen om vertrouwen op elke laag van de organisatie te laten groeien?

Wij zien uitdagingen die vragen om intelligente, innovatieve en humane antwoorden. Antwoorden waarvan de kern is uit te gaan van de kracht van mensen. We trainen en coachen leiders en managers om dit te kunnen en willen doen op een manier die past bij hen en bij de organisatie waarbinnen zij opereren.

Leiders en managers inspireren en richten de aanwezige talenten en kwaliteiten, zodat mensen hun volle potentieel kunnen benutten en krachtige werkverbanden met elkaar vormen, die maatschappelijk betekenisvol zijn en persoonlijke voldoening geven. Leiderschap zorgt ervoor dat je met waarde(n)volle en betekenisvolle werkrelaties doelgericht resultaten boekt. Management richt zich erop dat je dat met elkaar zo effectief en efficiënt mogelijk doet.

Waarom: Welke belofte geven we af?

NIML versterkt bestuurders, directies, leidinggevenden, professionals en teams om authentiek en succesvol vorm te geven aan waarde(n)volle organisaties. Met individuele coaching, teamcoaching, workshops, lezingen en trainingstrajecten bieden we een compleet en integraal pakket om gezamenlijk gedragen resultaten te behalen.

Geen vraag is hetzelfde, maar in grote lijnen is het proces van professionele en organisatieontwikkeling voor elke organisatie gelijk:

 • analyse en waardering van de huidige situatie,
 • vormen van een waarden- en betekenisvol beeld van de toekomst,
 • leren en kopiëren van successen uit het verleden,
 • integrale planningen op organisatie, team en individueel niveau maken en als laatste:
 • het ontwikkelen van persoonlijke en professionele competenties om de gewenste organisatie vorm te geven.

Uiteraard gaan we graag persoonlijk met je in gesprek om zorgvuldig te beluisteren welke uitdagingen er spelen en samen te ontdekken welke doelgerichte aanpak passend, integer, gevarieerd en aansprekend is. Maar belangrijker is dat je door onze aanpak bewuster met je eigen collega’s en klanten in gesprek gaat, met elkaar op één lijn komt en gezamenlijk bouwt aan een succesvolle organisatie. De investering in tijd verdient zich zo ruimschoots terug.

Wie: Welke mensen maken zich binnen NIML dagelijks hard voor u?

Wij hebben met de laarzen in de modder gestaan en weten wat het is als directeur en MT-lid geleefd te worden door de waan van de dag. Marjoleine en Jan hebben gedurende hun ruim 15 jaar als trainer en coach vervolgens honderden cursisten en tientallen organisaties bijgestaan bij hun persoonlijke, professionele en organisatieontwikkeling. Dagelijks hebben zij een drive om met mensen aan de slag te gaan en interactief te bouwen en verbeteren aan sterke teams en organisaties. Zelf bouwen zij aan een bureau dat met 20 professionals de slagkracht heeft om intensieve en grote veranderingstrajecten te begeleiden.

Voor een meer achtergrondinformatie, klik hier voor Marjoleine en hier voor Jan.

Cultuur en structuur van NIML:

Ons DNA is leren en ontwikkelen, bij organisaties en hun teams en bij onszelf. Wij zijn maar op één ding gericht: al lerende met elkaar de mooiste resultaten halen, zakelijk en menselijk. Onze cultuur is positief, progressiegericht, ondersteunend en bemoedigend. Wij hebben aandacht voor onze klanten en voor elkaar, met als doel het werk beter èn leuker te maken.

Wij hebben NIML daarop ingericht: iedere trainer en coach wordt actief intern gecoacht, per opdracht(gever) en eveneens voor zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij structureren onze opdrachten via projectdossiers, waarin we alle relevante informatie vastleggen en van waaruit we werken (we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen)

Wil je ervaren hoe is om met ons samen te werken? Nodig ons dan uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Je zult ervaren dat wij op een respectvolle en prettige manier snel tot de kern komen. Als je dat wilt, schrijven we een passend voorstel voor een volgende stap (met in ons achterhoofd uiteraard de doelstellingen van de organisatie op lange termijn), wat we samen bespreken en bij tevredenheid omzetten in een opdracht.

Met welke vraag kom jij bij ons?

Neem contact op voor een vrijblijvende, persoonlijke kennismaking