Producten en diensten van NIML

NIML wil een zo’n groot mogelijk publiek van beginnende en ervaren leidinggevenden bereiken met workshops, trainingen, leertrajecten, lezingen, coaching en retraites.

Wat zijn de kenmerken van deze diensten en waarvoor zou ik moeten kiezen?

Workshops

Workshops zijn kortdurende op vaardigheid gerichte trainingen met veel praktische oefeningen. Wil je op korte termijn kennis en vaardigheden op doen aan de hand van een concrete eigen vraag en leerdoel, schrijf je dan in voor een workshop.

Workshops zijn modules uit de trainingen en zijn uitstekend geschikt om kennis te maken met een onderwerp of vakgebied, en om de vakgerichte, verdiepende stijl van trainen van NIML te ervaren.

Alle workshops kennen een vaste indeling:

 1. Aanmelding en schriftelijke intake via de leeromgeving
 2. Doornemen van studiemateriaal en intake met de train(st)er via Skype (30 minuten)
 3. Vaststellen leerdoelen en eigen oefencasus
 4. De cursisten in een groep delen informatie op de leeromgeving (zie privacy-statement) om niet alleen van de workshop maar ook van elkaar te kunnen leren.
 5. Workshop (ook deze workshop heeft een vaste structuur, zie […]
 6. Terugkoppeling van het geleerde uit de praktijk via de leeromgeving. De cursisten helpen elkaar door kennis en ervaring te delen en elkaar feedback te geven.
 7. De workshop wordt afgerond met een groeps-Skype van 1 uur, waarin de leerstof naar behoefte van de cursisten besproken wordt
 8. De cursisten krijgen een bewijs van deelname (zie Certificaten en kwaliteit NIML)
 9. De cursisten evalueren de workshop of training.

Wat kun je niet verwachten? De trend van vandaag is kort, snel, zappen, 140 karakters. Een prima manier om aan de slag te gaan met een specifieke vraag, vanuit een nieuwe invalshoek te kijken naar je casus, of om gericht een vaardigheid te leren. Om een echte en diepere gedragsverandering tot stand te brengen hebben we de overige trainingen en leertrajecten (zie ook Hoe leren mensen eigenlijk? De didactiek van NIML).

De workshops van NIML zijn een uitstekende manier om kort, krachtig en resultaatgericht op korte termijn aan de slag te gaan. Je kunt een aantal workshops na elkaar volgen (zie Investeringen voor interessante aanbiedingen)

Trainingen

Onze trainingen zijn samen met de Trajecten de kern van het NIML. Wij hebben een beperkt aantal trainingen en trajecten ontwikkeld, die een gedegen en intensieve basis en verdieping geven voor je leiderschap.

Al onze trainingen kennen als basisstructuur de Leiderschapsroos en het VEDA-model, zodat je een goed overzicht hebt op hoe en waarom een training is opgebouwd. Verder maken wij zoveel mogelijk gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methoden, zoals de Roos van Leary, het Concurrerende Waardenmodel van Quinn, MBTI/Insights* enz.

De trainingen kennen een globale hoofdstructuur, waarbinnen alle thema’s en je persoonlijke leerdoelen aan bod komen. Verder trainen wij vanuit een specifieke mindset, gebaseerd op de Positieve Psychologie, Oplossingsgericht werken en Appreciative Inquiry*.

(*Laat je niet van de wijs brengen door termen die je misschien niet kent; via de links krijg je een korte samenvatting van de belangrijkste begrippen en in de training wordt er uiteraard uitgebreid op ingegaan.)

In het curriculum of de trainingsopzet wordt rekening gehouden met de verschillende leerstijlen van onze cursisten; de doeners / reflecteerders / denkers / beslissers. De werkvormen wisselen elkaar regelmatig af (bespreken, doen/oefenen plenair/2-tallen/subgroepen, theorie, reflectie enz).

Structuur van de training

 1. Aanmelding en schriftelijke intake via de leeromgeving
 2. Doornemen van studiemateriaal en intake met de train(st)er via Skype (30 minuten)
 3. Vaststellen leerdoelen en eigen oefencasus(sen)
 4. Alle cursisten in een groep delen informatie op de leeromgeving (zie Privacy-statement) om niet alleen van de workshop maar ook van elkaar te leren. Tijdens de trainingen worden leerduo’s geformeerd
 5. Workshop (ook deze workshop heeft een vaste structuur, zie […]
 6. Terugkoppeling van het geleerde uit de praktijk via de leeromgeving. De cursisten helpen elkaar door kennis en ervaring te delen en elkaar feedback te geven.
 7. De workshop wordt afgerond met een groeps-Skype van 1 uur, waarin de leerstof naar behoefte van de cursisten besproken wordt
 8. De cursisten krijgen een bewijs van deelname (zie Certificaten en kwaliteit NIML)
 9. De cursisten evalueren de workshop of training.

Basisstructuur van de trainingsdagen

 1. Introductie van de groep, de thema’s van de training en de Mindset van waaruit we werken
 2. Time-lining (perspectief van het thema schetsen en ervaren door middel van praktijkoefeningen)
 3. Betekenis van het onderwerp aan de hand van de Leiderschapsroos: dus wat is de betekenis van het onderwerp voor mij als mens, voor mijn medewerkers als mens, wat is de betekenis voor mijn functioneren en voor het functioneren van de organisatie?
 4. Vertaalslag maken naar concrete situaties uit de eigen praktijk, werken in subgroepen, elkaar veel feedback geven en plenair met elkaar evalueren.
 5. Verdieping van het geleerde naar het eigen persoonlijke functioneren aan de hand van het VEDA-model, of andere relevante theorie.

Op deze manier ontstaat een rijke en gevarieerde leeromgeving.

Leer- en intervisietrajecten

Er zijn drie soorten trajecten:

 • Jaartrajecten, waaronder Leiderschap en cultuur, Leiderschap en religie, Leiderschap en macht;
 • Weektrajecten, waaronder trekking en retraites;
 • Intervisietrajecten voor groepen die zelfstandig opereren.

De jaartrajecten gaan over verdieping en verstilling, overdenken, reflecteren en bewustwording. In groepen maandelijks een dag bij elkaar komen om het te hebben over aspecten van leiderschap. Je bestudeert literatuur, luistert naar muziek, we bezoeken een museum, bekijken filmmateriaal, of je schrijft met een studiegenoot een paper over een specifiek onderwerp.

Kortom, een jaar van bezinning en verdieping.

Tijdens de weektrajecten word je intensief ondergedompeld in een aspect van leiderschap en reflecteert hierop, onder meer in de vorm van een stilte-retraite (dan word je ondergedompeld in jezelf), een trekking in de natuur (Schotland of Noorwegen) of een zeilweek in Griekenland of Kroatië.
Doel is op jezelf te reflecteren maar ook je handelingsbekwaamheid als leider te vergroten, omdat deelnemers regelmatig de leiding over (een deel van) de groep krijgen en opdrachten samen uitvoeren.

Intervisie

Een geschikt alternatief voor workshops en trainingen is de intervisiegroep. Niet iedere leidinggevende heeft behoefte aan en/of tijd voor trainingen, maar vaak wel aan ruimte om met gelijken casussen te bespreken. Daarvoor biedt het NIML de gelegenheid. Na twee introductiebijeenkomsten, geleid door het NIML, waarin de structuur van intervisie geleerd wordt aan de hand van eigen casussen, functioneert de groep daarna zelfstandig.
De introductiebijeenkomsten vinden plaats in Maarn, de bijeenkomsten daarna kunnen in Maarn plaatsvinden, maar ook op eigen locatie. De verbinding met het NIML blijft bestaan door korte verslaggeving en overleg en/of verdieping over casussen.
Op deze manier is intervisie zeer kosteneffectief en is het voor (bijna) iedere portemonnee mogelijk hieraan deel te nemen.
Deelnemers aan intervisietrajecten ontvangen een relatiekorting op de andere activiteiten van het NIML (zie Investeringen voor interessante aanbiedingen).

Lezingen

Lezingen geven een goede introductie op een specifiek onderwerp en kunnen als kennismaking gevolgd worden, maar ook omdat je geïnteresseerd bent in het onderwerp. De lezingen maken deel uit van de leer- en studietrajecten. Als je trainingen bij het NIML gevolgd hebt krijg je een gereduceerd tarief voor de lezingen (zie Investeringen voor interessante aanbiedingen).

De lezingen worden verzorgd door experts op hun vakgebied en gaan over die aspecten die in gangbare trainingen weinig aan bod komen, zoals Leiderschap en religie en Leiderschap en macht. Na de lezing is er ruimte voor discussie en uitwisseling van gedachten.

Van de lezingen worden video-opnamen gemaakt die apart aan te schaffen zijn.